Komunikat o błędzie podczas próby uruchomienia programu Outlook 2003 i 2007 : „Plik MAPI32.DLL jest uszkodzony lub jego wersja jest zła, nieodpowiednia”

Symptomy

Próba uruchomienia programu Microsoft Office Outlook 2003 kończy się niepomyślnie. Ponadto jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:

Nie można uruchomić programu Microsoft Office Outlook. Plik MAPI32.DLL jest uszkodzony lub jest to jego zła wersja. Przyczyną może być zainstalowanie innego oprogramowania poczty e-mail. Zainstaluj ponownie program Outlook.

Przyczyna

Ten problem może wystąpić w przypadku zainstalowania, a następnie odinstalowania programu Microsoft Office Outlook 2007 Beta 2 na komputerze z zainstalowanym programem Outlook 2003. Podczas dezinstalacji wersji Outlook 2007 Beta 2 plik MSMapi32.dll wersji Outlook 2007 Beta 2 nie jest usuwany z następującego folderu na komputerze:

C:\Program Files\Common Files\System\Msmapi\identyfikator_ustawień_regionalnych

Uwaga: Każdemu językowi odpowiada inny identyfikator_ustawień_regionalnych. Na przykład dla języka angielskiego (Stany Zjednoczone) jest to 1033. Aby uzyskać więcej informacji o tych technikach, odwiedź następującą witrynę MSDN (Microsoft Developer Network) w sieci Web:

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:

  1. Uruchom Eksploratora Windows.
  2. Znajdź i otwórz następujący folder na komputerze:
    C:\Program Files\Common Files\System\Msmapi\1033 lub 1045 itd itp
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik MSMapi32.dll, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę.Uwaga: Plik (Msmapi32.dll), którego nazwę zmieniasz, nie jest tym samym plikiem, co plik (Mapi32.dll) wspomniany w komunikacie o błędzie.
  1. Wpisz Msmapi32.old, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby zmienić nazwę pliku.
  2. Uruchom program Outlook 2003.

Uwaga: Uruchomienie programu Outlook 2003 spowoduje, że naprawi się on samodzielnie.

Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Office Outlook 2007
  • Microsoft Office Outlook 2003
Słowa kluczowe:
kberrmsg kbtshoot kbprb kbstartprogram kbexpertisebeginner KB926196
źródło Microsoft.com

Dodaj komentarz