Ustawienia w BIOS’ie
SPIS TREŚCI:
1.Pamięć RAM
2. Karta Graficzna
3. Dyski Twarde
4. Procesor
5. Zintegrowane Urządzenia Płyty Głównej
6. Monitorowanie Podzespołów
7. Pozostałe Funkcje
JAK WEJŚĆ DO BIOS'u:
Za pomocą klawiszy DELETE lub F2 wchodzimy do BIOS-u, wciskamy je w momencie pojawienia się na monitorze planszy POST.
Inna klawiszologia:
Award: [Delete] lub [F1] Ami: [Dellete] lub [F1] Phoenix: [F1], [Ctrl][Alt][Ins], [Ctrl][S], [Ctrl][Alt][Esc], [Ctrl][Alt][S], [Ctrl][Alt][Enter] Compaq: [F10], gdy na ekranie w górnym rogu pojawi się mały kwadrat
Hewlett Packard: [F1], [F2] gdy pojawi się logo HP
Dell: [Delete], [F2], [F1], [Ctrl][Alt][Enter], wcisnąć Reset dwa razy
Toshiba: [Esc], [F1] NEC, Packard Bell, Amax, Micron, Aptiva, Sharp: [F1], [F2] IBM: [F1], [Ins], wcisnąć i przytrzymać obydwa klawisze myszy
Sony: [F3] potem [F1] lub [F2] AST Advantage, Tandon, Acer: [Ctrl][Alt][Esc] Zenith: [Ctrl][Alt][Ins] Powstają jednak coraz to nowsze kombinacje uruchamiające program konfiguracyjny. Gdyby więc powyższe kombinacje nie zdały rezultatu, można spróbować użyć następujących:
[Ctrl][Alt][Delete], [Ctrl][q], [Ctrl][s],
[Alt][s], [Esc], [Alt][Esc],
[Ctrl][Alt][Esc], [Ctrl][Alt][Enter], [Ctrl][Alt][F8],
[Ctrl][Alt][Insert], [Ctrl][Alt][q], [Ctrl][Alt][s],
[Ctrl][Alt][d], [Ctrl][Alt][p], [Ctrl][Esc], [Ctrl][Shift][s]

 

PAMIĘĆ RAM
Nazwa funkcji Gdzie występuje Działanie Sposób konfiguracji
Szybkość pamięci
DRAM Frequency Set,
DRAM Clock,
SDRAM Frequency,
DRAM Timing Control
Advanced Chipset Features,
Genie BIOS Setting,
Advanced
Odpowiada za ustawienie taktowania pamięci SDR, DDR, DDR2 Najlepiej, jeśli pamięć pracuje z takim samym zegarem jak szyna FBS (praca synchroniczna). Takie ustawienia zapewniają optymalną wydajność oraz stabilność. Zwiększenie taktowania prowadzi do poprawienia wydajności peceta, jednak w niektórych konfiguracjach może powodować niestabilną pracę.
CAS Latency
CAS Latency Control,
SDRAM tCL,
SDRAM CAS Latency Time,
SDRAM CAS#Latency
Advanced Chipset Features,
Genie BIOS Setting,
Advanced
Odpowiada za liczbę cykli pomiędzy wydaniem polecenia aktywacji kolumny CAS a transferem danych Jest to główne ustawienie timingów pamięci. Im niższą wartość ustawimy (3T, 2,5T, 2T, 1,5T), tym wydajniej będzie pracować pamięć. Standard dla DDR to 2,5T do 3T, dla DDR2 to 3T do 4T.
RAS to CAS
RAS# to CAS# delay,
RAS to CAS delay,
RAS to CAS
Advanced Chipset Features, Genie BIOS Setting,
Advanced
Wskazuje ile cykli powinno upłynąć po wydaniu polecenia aktywacji kolumny CAS do wydania polecenia aktywacji wiersza RAS Im mniejsze opóźnienie RAS to CAS (2T, 3T, 4T, 5T) tym wyższa przepustowość pamięci i szybsza praca komputera .Jeśli zmniejszenie tej wartości powoduje niestabilną pracę komputera, trzeba podnieść napięcie lub podnieść xT. RAS to CAS powinno być ustawione tak jak RAS Precharge, choć nie jest to regułą
RAS Precharge
RAS# active time, Row Precharge Time,
DRAM RAS# Precharge
Advanced Chipset Features,
Genie BIOS Setting,
Advanced
Określa czas oczekiwania pamięci RAM na odświeżenie informacji Zmniejszenie wartości (2T, 3T, 4T, 5T) poprawia wydajność komputera, ale może prowadzić do niestabilnej pracy
Active to Precharge
RAS Pulse Width,
Active to Precharge (Tras),
Advanced Chipset Features,
Genie BIOS Setting,
Advanced
Określa opóźnienie między aktywacją a resetem komórek pamięci RAM Im mniejsza wartość timingów Tras (6T, 7T, 8T, 9T) tym większa wydajność komputera. Jeśli komputer pracuje niestabilnie, trzeba podnieść napięcie lub wrócić do wcześniejszego ustawienia
Napięcie
DDR Voltage,
DRAM Voltage,
VRAM, Voltage,
DIMM Voltage Regulator,
DIMM Voltage
Advanced Chipset Features,
Genie BIOS Setting,
Advanced,
Frequency/Voltage Control
Jeśli jest dostępna to dzięki niej, po podkręceniu RAM-u uzyskamy stabilną pracę komputera Podnoszenie napięcia można wykorzystać przy jednoczesnym podnoszeniu timingów lub taktowania pamięci. Nie powinno się, przekraczać domyślnej wartości niż o 0,3V

KARTA GRAFICZNA
Nazwa funkcji Gdzie występuje Działanie Sposób konfiguracji
Prędkość AGP
AGP Mode Advanced Chipset Features,
Advanced,
AGP Timing Control
Określa tryb pracy karty graficznej (AGP x4, AGP x8) Jaka karta – takie ustawienie
Szczelina AGP
AGP Aperture Size Advanced Chipset Features,
Advanced,
AGP Timing Control
Jeżeli tekstury 3D nie mieszczą się w pamięci karty graficznej, można je przechowywać w pamieci systemowej RAM, rezerwując określony obszar dla potrzeb tej karty Aperture Size powinna być minimum równa pamięci karty graficznej, dla kart z 64MB pamięci poleca się ustawić szczelinę nawet do 256MB, wartość poniżej 32 MB może powodować zawieszenia systemu a powyżej 512 MB nie przyniesie już wzrostu wydajności. Optymalne wartości zależą od wielkości pamięci RAM systemu
Przyspieszenie odczytu AGP
AGP Master 1 WS Read Advanced Chipset Features,
Advanced,
AGP Timing Control
Ta opcja skraca do jednego cyklu czas odczytu z portu AGP Poprawia wydajność karty graficznej, ale może powodować obniżenie stabilności komputera
Przyspieszenie zapisu AGP
AGP Master 1 WS Write Advanced Chipset Features,
Advanced,
AGP Timing Control
Ta opcja skraca do jednego cyklu czas zapisu do portu AGP Poprawia wydajność karty graficznej, ale może powodować obniżenie stabilności komputera
Taktowanie portu AGP
AGP Frequency Advanced Chipset Features,
Advanced
Pewne chipsety pozwalają na ręczną konfigurację taktowania portu AGP Domyślna wartość to 66 MHz, niewielkie podniesienie tej wartości może zwiększyć wydajność karty. Może też doprowadzić do jej uszkodzenia
Siła sygnału AGP
AGP Driving Control,
AGP Driving Value
Advanced Chipset Features,
Advanced
Służy do usprawnienia pracy złącza AGP. Jesli ustawimy AGP Driving Control na manual, automatycznie uaktywni się AGP Driving Value Wartości podane są w formie szesnastkowej (od 00 do FF). Domyślna wartość to DA. Funkcja może być przydatna gdy przetaktowaliśmy port AGP (szyna FSB jest przetaktowana). Wtedy niewielkie podniesienie wartości np. na EA może poprawić stabilność komputera
Taktowanie portu PCI-E
PCI eXpress Frequency,
PCIE Clock
Advanced Chipset Features,
Advanced,
Genie BIOS Setting
Wszystkie chipsety obsługujące PCI-Expres pozwalają na manualną konfigurację taktowania Można zmienić domyślną wartość 100 MHz na wyższą. Jednak może to doprowadzić do uszkodzenia karty graficznej
Układ SLI
SLI Broadcast Aperture,
SLI Mode Sellect
Advanced Chipset Features,
Advanced,
Genie BIOS Setting
Funkcja uaktywniania trybu SLI, została zaimplementowana w chipsecie nForce 4 SLI i w kartach graficznych od serii GeForce 6000 Po uaktywnieniu tej funkcji dwie karty graficzne GeForce będą pracowały wydajniej. Trzeba pamiętać by zmienić ustawienie mostka na płycie głównej, między dwoma złączami PCI-Expres x16

Dyski Twarde (HDD)
Nazwa funkcji Gdzie występuje Działanie Sposób konfiguracji
Dyski ATA
Primary IDE Master,
Primary IDE Slave,
Secondary IDE Master,
Secondary IDE Slave
Standard CMOS Features,
Standard CMOS Setup
Odpowiada za podstawową konfigurację HDD pracujących na interfejsie Parallel ATA (IDE) Określamy tryb pracy urządzeń IDE, dysk z którego ma startować zainstalowany system ustawiamy na IDE Primary Master. Kanały których nie będziemy używali wyłączamy
Dyski SATA
Internal Phy SATA 1,
Internal Phy SATA 2,
Internal Phy SATA 3,
Internal Phy SATA 4
Standard CMOS Features,
Standard CMOS Setup
Ustawiamy poszczególne HDD Serial-ATA (SATA) Tu już nie występuje podział na Master i Slave Możemy wyłączyć nieużywane kanały SATA. Funkcja występuje na płytach które mają kontroler zintegrowany z mostkiem południowym. Dodatkowe kontrolery SATA w postaci oddzielnego układu najczęściej mają swój odrębny BIOS
Boot Sequence (Kolejność botowania)
First Boot Device,
Second Boot Device,
Third Boot Device,
1st Boot Device,
2nd Boot Device,
3rd Boot Device
Advanced BIOS Features,
Boot
Ustawiamy kolejność sprawdzania napędów w poszukiwaniu uruchamialnego systemu operacyjnego Jeśli chcemy by komputer szybko załadował system, funkcję pierwszego sprawdzanego napędu przydzielamy dyskowi twardemu, na którym zainstalowany jest system, będzie to dysk nadrzędny (Master) na pierwszym kanale kontrolera HDD-0, HDD-1 to napęd podrzędny (Slave) na pierwszym kanale. HDD-2, HDD-3 to napędy kolejno, master i slave na drugim kanale kontrolera
Other Boot Device (Botowanie z innego urządzenia)
Boot Other Device,
Try Other Boot Device
Advanced BIOS Features,
Boot
Enabled, Disabled, Yes, No, On, Off W pewnych BIOS-ach ustawienie Disabled blokuje uruchomienie ze wszystkich nośników poza pierwszym napędem z listy (First Boot Device), natomiast Enabled pozwala na wczytanie systemu z dowolnego napędu, który został wymieniony w Boot Sequence. Inne wersje BIOS-u sprawdzają przy ustawieniu Enabled wszystkie napędy jakie zostały podłączone do komputera, nie tylko te wymienione w Boot Sequence, jeśli w tym przypadku ustawi się na Disabled, będą sprawdzane na obecność systemu tylko nośniki wymienione w Boot Sequence
Block Mode (Odczyt blokowy)
IDE HDD Block Mode Advanced BIOS Features,
Boot,
Integrated Peripherals
Pozwala na szybszy dostęp do danych Dostępne w starszych BIOS-ach, w nowych jest domyślnie włączona i nie można jej wyłączyć
Prefetch Mode (Wstępny odczyt)
IDE Prefetch Mode Advanced BIOS Features,
Boot,
Integrated Peripherals
Umożliwia wstępny odczyt danych z dysku Opcja powinna być Enabled, wzrost szybkości odczytu danych jest zauważalny
S.M.A.R.T. (Self Monitorning Analysis And Reporting)
HDD S.M.A.R.T. Capability,
S.M.A.R.T. for Hard Disks
Advanced BIOS Features,
Advanced
S.M.A.R.T. to technologia monitoringu pracy dysku twardego. Umożliwia pełny nadzór nad dyskiem i informuje o błędach pracy napędu S.M.A.R.T. jest w tej chwili obecny we wszystkich nowych dyskach. Informuje o przewidywalnej najbliższej awarii dysku. Można odczytać dane pod Windows za pomocą specjalnych programów (np. HDD Health, SpeedFan, Everest)
Dodatkowy kontroler RAID
OnBoard RAID Advanced BIOS Features,
Advanced,
Integrated Peripherals
Pewne płyty główne posiadają dodatkowy zintegrowany kontroler RAID umożliwiający łączenie dysków twardych w macierze Tu do wyboru jest Enabled i Disabled
Konfiguracja RAID
OnBoard RAID Boot ROM Advanced BIOS Features,
Advanced,
Integrated Peripherals
Jeżeli kontroler RAID bedzie Enabled to za pomocą tej funkcji możemy dostać się do jego ustawień Kiedy funkcja jest włączona, po ekranie POST pojawi się ekran konfiguracji kontrolera RAID, po wciśnięciu klawisza (wyświetlonego na ekranie) przejdziemy do BIOS-u tego urządzenia i będziemy mogli konfigurować RAID
Natywny RAID
IDE/SATA RAID Function Advanced BIOS Features,
Advanced,
Integrated Peripherals
Spotykane na płytach głównych wyposażonych w zintegrowaną obsługę Serial ATA i RAID Tą opcją definiujemy czy kontroler ma pracować w trybie RAID, czy jako zwykły kontroler HDD
Kontrolery Serial ATA
Serial-ATA 1,
Serial-ATA 2
Advanced BIOS Features,
Advanced,
Integrated Peripherals
Możemy oddzielnie ustawić parametry pracy poszczególnych urządzeń Serial ATA Możemy dokładnie skonfigurować macierze RAID dla poszczególnych kanałów Serial ATA. Gdy jest aktywna ustalamy czy kontroler pracuje w trybie standard czy jako RAID

PROCESOR
Nazwa funkcji Gdzie występuje Działanie Sposób konfiguracji
FSB
CPU FSB Clock,
CPU Over Clock in MHz,
FSB BUS Frequency
Advanced Chipset Features,
Frequency/Voltage Control,
MB Inteligent Tweaker,
Genie BIOS Setting,
Advanced
Odpowiada za zwiększenie taktowania magistrali systemowej FBS w MHz Zwiększając FSB możemy podkręcić prędkość zegar CPU, dla procesorów AMD podajemy 1/2 wartości (np. dla 333MHz wpisujemy 166MHz) dla Intela 1/4 wartości (np. dla 400MHz wpisujemy 100MHz)
Mnożnik
CPU Ratio/Vcore(V),
CPU Clock Ratio,
CPU/FSB Frequency Ratio,
Adjust CPU Ratio
Advanced Chipset Features,
Frequency/Voltage Control,
MB Inteligent Tweaker,
Genie BIOS Setting,
Advanced
Mnożnik ustala prędkość procesora (CPU), wartość mnożnika (14) pomnożona przez szybkość FSB (100 MHz) daje faktyczną prędkość taktowania CPU (1,4 GHz) Zmiana mnożnika pozwala podkręcić CPU. Układy np. Pentium 4 mają zablokowany mnożnik a np. Athlony 64 pozwalają tylko na jego zmniejszenie
Napięcie zasilające
CPU Ratio/Vcore(V),
CPU Vcore,
CPU VID,
CPU Voltage Control
Advanced Chipset Features,
Frequency/Voltage Control,
MB Inteligent Tweaker,
Genie BIOS Setting,
Advanced
Umożliwia zwiększenie napięcia zasilającego CPU Ważne przy podkręcaniu. Zwiększając taktowanie CPU powinniśmy podnieść napięcie, poprawia to stabilność komputera. Nie podnosimy wiecej niż 0,3V od nominalnej wartości
Spread Spectrum
Clock Spread Spectrum,
Spread Spectrum,
CPU Spread Spectrum,
FSB Spread Spectrum
Advanced Chipset Features,
Frequency/Voltage Control,
MB Inteligent Tweaker,
Genie BIOS Setting
Umożliwia włączenie lub wyłączenie spektrum zakłóceń generowanych przez komponenty komputera. Niektóre BIOS-y pozwalają na regulację tej funkcji w % Po Enabled, zmniejszy się ilość zakłóceń, może to poprawić pracę tunera TV, ale nie ma nic bez skutków ubocznych, spada wydajność komputera. Jak kręcimy CPU i SFB to opcja ta ma być Disabled, po podkręceniu też ma pozostać Disabled
Cache L1 i L2
CPU Level 1 Cache,
CPU Level 2 Cache
Advanced Chipset Features,
Frequency/Voltage Control,
MB Inteligent Tweaker,
Genie BIOS Setting,
Advanced
Pamięć podręczna CPU, niektóre procesory mają już dodatkową pamięć podręczną L3 Jest możliwość wyłączenia tych pamięci (L1, L2) gdy nas zbierze by komputer pracował jak żółw. Więc zostawiamy na Enabled i zapominamy o możliwości wyłączenia
SSE i SSE2
SSE/SSE2 Instructions Advanced Chipset Features,
MB Inteligent Tweaker,
Genie BIOS Setting,
Advanced
Są to dodatkowe instrukcje wspomagające wyświetlanie grafiki 3D, poprawiają wydajność CPU oraz wspomagają funkcje multimedialne SSE, SSE2 powinny być zawsze włączone, dotyczy to Intela i AMD. SSE3 występuje od Pentium 4 i AMD Athlon 64
Mnożnik HyperTransport
LDT/FSB Frequency Ratio,
HT Frequency
Advanced Chipset Features,
Frequency/Voltage Control,
MB Inteligent Tweaker,
Genie BIOS Setting
Dostępna w płytach ala CPU Athlon 64 i Sempron. Przy jej pomocy możemy zmniejszać lub zwiększać taktowanie szyny HT w zależności od zegara FSB Szyna HT powinna być taktowana zegarem 800 MHz dla procesorów Sempron oraz 1000 MHz dla Athlon 64, mnożnik ustawny w zakresie od x2 do x5. Podnoszenie zegara nie wpływa znacząco na wydajność komputera
Napięcie szyny HT
HT-Link Voltage Control,
LDT
Advanced Chipset Features,
Frequency/Voltage Control,
MB Inteligent Tweaker,
Genie BIOS Setting
Jest tylko na płytach dla CPU AMD Athlon 64 Zwiększenie taktowania CPU powoduje zwiększenie taktowania HT. By zapewnić stabilność komputera, powinno się (można) podnieść napięcie HT. Inny sposób to zmniejszenie mnożnika.
Hyper Threading
Hyper-Threading Technology Advanced Chipset Features,
Frequency/Voltage Control,
MB Inteligent Tweaker,
Genie BIOS Setting,
Advanced
Występuje tylko w płytach z CPU . Zwiększa możliwości procesora Po włączeniu opcji procesor rozpoznawany jest przez system jako dwie oddzielne jednostki logiczne, dzięki temu układ może przetwarzać jednocześnie dwa niezależne wątki danych. Komputer działa wydajniej i płynniej. Warto więc włączyć tą opcję jeszcze przed instalacją systemu operacyjnego, dzięki temu system dobierze odpowiednie sterowniki. W zainstalowanym systemie (Windows) można dodać Hyper-Threading, jeśli wpis w gałęzi Komputer, Menedżera urządzeń wskazuje na jedno lub wieloprocesorowy komputer

ZINTEGROWANE URZĄDZENIA PŁYTY GŁÓWNEJ
Nazwa funkcji Gdzie występuje Działanie Sposób konfiguracji
Karta sieciowa
OnBoard LAN,
LAN Chip
Integrated Peripherials ON/OFF, Enabled/Disabled Można włączyć lub wyłączyć zintegrowane karty sieciowe Ethernet
Karta dźwiękowa
AC97 Audio Integrated Peripherials Auto/Disabled, Enabled/Disabled Jeśli mamy osobną kartę dźwiękową to ustawiamy na Disabled, jeśli nie mamy takiej karty, to na Auto lub Enabled
Kontroler USB (Universal Serial Bus)
USB Controllers,
OnChips USB Controller
Integrated Peripherials Ustawiamy tryb działania kontrolera USB Enabled/Disabled,
2 USB Ports,
4 USB Ports,
6 USB Ports,
USB Controller v1.1+v2.0
Mysz i klawiatura USB
USB Keyboard & Legacy Support,
USB Legacy Mouse Support
Integrated Peripherials Klawiatura i mysz USB nie są domyślnie obsługiwane przez BIOS, klawiaturę i mysz podłączone przez gniazdo PS/2, BIOS wykrywa automatycznie Włączenie opcji pozwala na obsługę klawiatury i myszy przed załadowaniem systemu i odpowiednich sterowników, znaczy to, ze dostęp do tych urządzeń będziemy mieli z poziomu DOS i BIOS
Kontroler FireWire (IEEE-1394)
OnBoard 1394 Device Integrated Peripherials Umożliwia włączenie lub wyłączenie kontrolera FireWire (IEEE-1394) Jeśli nie podłączamy urządzeń IEEE-1394 do komputera ustawiamy na Disabled
Port(y) szeregowe
SerialPort 1,
Serial Port 2,
OnBoard Serial Port 1,
OnBoard SerialPort 2
Integrated Peripherials Pozwala włączyć, wyłączyć lub ustawić na Auto Jeśli nie mamy nic podłączonego do tych portów ustawiamy na Disabled w ten sposób zwalniamy przerwania IRQ 4 dla COM 1 i IRQ 3 dla COM 2, jeśli mamy to najlepiej ustawić Auto, BIOS sam przydzieli prawidłowe adresy przerwań, ręcznie to 3FG dla COM 1, 2FG dla COM 2
Port(y) równoległe
ParallelPort,
OnBoard ParallerPort
Integrated Peripherials Tą opcją możemy określić tryb działania portu. Potrzebny jest do podłączenia starszych typów drukarek Ustalamy przerwania ręcznie (378/IRQ7), ustawiamy na Auto lub wyłączamy (Disabled)
Tryb pracy portu równoległego
Port Mode,
Parallel Port Mode
Integrated Peripherials Uaktywnia się jeśli w Parallel Port, OnBoard Paraller Port wybraliśmy (378/IRQ7) Jak występują jakieś problemy z urządzeniem podłączonym do tego portu można zmienić domyślne ustawienie (SPP wydajność 120 KB/s) na SPP1.7, SPP1.9 lub na ECP, EPP (wydajność 3 MB/s) oraz EPPM

MONITOROWANIE PODZESPOŁÓW
Nazwa funkcji Gdzie występuje Działanie Sposób konfiguracji
Chassis Intrusion
Chassis Intrusion PC Health Status Dzięki tej funkcji dowiemy się czy ktoś niepowołany otwierał obudowę komputera (Enabled, Reset, Disabled Warto dać na Enabled
Wentylator
CPU FAN Detection,
CPUFAN Speed,
Current CPU FAN Speed,
CHAFAN Speed,
Current System FAN Speed,
PWRFAN Speed,
Current Power FAN Speed
PC Health Status Nadzorowanie pracy wiatraka CPU, wiatrak musi być podłączony trójżyłowym kabelkiem do odpowiedniego gniazda ( CFAN1, SYSFAN, PWRFAN, CHAFAN, … Enabled, zabezpiecza CPU gdy wiatrak się zatrzyma, gdy nie uruchomi się w trakcie odpalania komputera
Temperatura CPU
CPU Temperature,
Current CPU Temperature
PC Health Status Monitorowanie temperatury procesora Brak ustawień, temperatura powinna zawierać się między 30 a 50 stopni, nie powinna przekraczać 70 stopni
Ostrzeżenie o wzroście temperatury CPU
CPU Warning Temperature PC Health Status Ostrzega gdy temperatura procesora przekroczy wyznaczoną przez nas wartość (65 stopni) Gdy ustawimy odpowiednią wartość temperatury, BIOS ostrzeże nas o jej przekroczeniu sygnałem dźwiękowym
Temperatura bezpieczeństwa
CPU Shutdown Temperature,
CPU Critical Temperature
PC Health Status,
Power Management Features
Wyłącza komputer po przekroczeniu ustawionej wartości temperatury Ustawiamy na 70 stopni
Temperatura wewnątrz obudowy
System Temperature,
Current System Temperature
PC Health Status Informuje o temperaturze wewnątrz obudowy Brak ustawień
Napięcia
CPU Voltage,
AGP Voltage,
Chipset Voltage,
DIMM Voltage,
Battery Voltage
PC Health Status Umożliwia odczytanie poszczególnych wartości napięcia. W zależności od BIOS’u zestaw odczytywanych napięć może być różny Brak ustawień

POZOSTAŁE FUNKCJE (będzie sukcesywnie uzupełniane)
Nazwa funkcji Gdzie występuje Działanie Sposób konfiguracji
Bios Password
Set Supervisor Password,
Set User Password
Główny ekran BIOS’u Ochrona BIOS’u hasłem. Pierwsza opcja daje dostęp do wszystkich ustawień, druga daje ograniczone możliwości konfiguracji Po wybraniu każdej z funkcji wciskamy klawisz Enter i wprowadzamy hasło. Teraz po wejściu do BIOS’u po podaniu odpowiedniego hasła będziemy mieli dostęp do pełnej lub częściowej konfiguracji ustawień
Uruchamianie komputera na hasło
KB Power ON Password Integrated Peripherals Opcja umożliwia uruchamianie komputera tylko po podaniu hasła Wprowadzamy hasło i zatwierdzamy klawiszem Enter. Teraz komputer uruchomi się nie po naciśnięciu przycisku Power ale dopiero po wprowadzeniu hasła
Uruchamianie komputera z klawiatury
Power ON Function,
Power Button Function
Power Management Setup Opcja umożliwia uruchomienie komputera dowolnym klawiszem lub kombinacją klawiszy Uaktywniając funkcję możemy zdefiniować klawisz lub kombinację klawiszy za pomocą których uruchomimy komputer. Przydatne gdy mamy mocno utrudniony dostęp do obudowy
Wyświetlanie logo
Show Logo On Screen,
Full Screen Logo Show
Advanced BIOS Features,
Advanced Chipset Features,
Advanced
Część płyt głównych nie wyświetla ekranu POST tylko Logo producenta Gdy chcemy widzieć ekran POST trzeba ustawić opcję na Disabled
Zarządzanie przerwaniami
APIC Mode,
APIC Function,
Interrup Mode
Integrated Peripherals,
Advanced BIOS Features
Rozbudowany system zarządzania przerwaniami. Nie przełączać gdy system operacyjny jest już zainstalowany. APIC nie jest kompatybilny z systemami DOS i Windows serii 9x. Dla tych systemów opcja ma być Disabled. Systemy Linux, Windows: NT, 2000, XP, 2003 obsługują APIC, więc dajemy na Enabled
Zabezpieczenie antywirusowe
Anti-Virus Protection,
Virus Warning,
Boot Sector Virus Protection
Standard CMOS Features,
Advanced BIOS Features,
Advanced
Tu to chyba nic nie trzeba wyjaśniać Podczas instalacji systemu operacyjnego ma być na Disabled jeśli nie jest może to prowadzić do złego zainstalowania systemu lub przerwaniem procesu instalacyjnego. Gdy opcja jest włączona, czasem źle to wpływa na działanie programów.

 

 

Ustawienia w BIOS’ie

 

SPIS TREŚCI:

 1. 1.      Pamięć RAM
  2. Karta Graficzna
  3. Dyski Twarde
  4. Procesor
  5. Zintegrowane Urządzenia Płyty Głównej
  6. Monitorowanie Podzespołów
  7. Pozostałe Funkcje

 

 1. JAK WEJŚĆ DO BIOS’u:

Za pomocą klawiszy DELETE lub F2 wchodzimy do BIOS-u, wciskamy je w momencie pojawienia się na monitorze planszy POST.
Inna klawiszologia:
Award: [Delete] lub [F1] Ami: [Dellete] lub [F1] Phoenix: [F1], [Ctrl][Alt][Ins], [Ctrl][S], [Ctrl][Alt][Esc], [Ctrl][Alt][S], [Ctrl][Alt][Enter] Compaq: [F10], gdy na ekranie w górnym rogu pojawi się mały kwadrat
Hewlett Packard: [F1], [F2] gdy pojawi się logo HP
Dell: [Delete], [F2], [F1], [Ctrl][Alt][Enter], wcisnąć Reset dwa razy
Toshiba: [Esc], [F1] NEC, Packard Bell, Amax, Micron, Aptiva, Sharp: [F1], [F2] IBM: [F1], [Ins], wcisnąć i przytrzymać obydwa klawisze myszy
Sony: [F3] potem [F1] lub [F2] AST Advantage, Tandon, Acer: [Ctrl][Alt][Esc] Zenith: [Ctrl][Alt][Ins] Powstają jednak coraz to nowsze kombinacje uruchamiające program konfiguracyjny. Gdyby więc powyższe kombinacje nie zdały rezultatu, można spróbować użyć następujących:
[Ctrl][Alt][Delete], [Ctrl][q], [Ctrl][s],
[Alt][s], [Esc], [Alt][Esc],
[Ctrl][Alt][Esc], [Ctrl][Alt][Enter], [Ctrl][Alt][F8],
[Ctrl][Alt][Insert], [Ctrl][Alt][q], [Ctrl][Alt][s],
[Ctrl][Alt][d], [Ctrl][Alt][p], [Ctrl][Esc], [Ctrl][Shift][s]

 

PAMIĘĆ RAM
Nazwa funkcji Gdzie występuje Działanie Sposób konfiguracji
Szybkość pamięci
DRAM Frequency Set,
DRAM Clock,
SDRAM Frequency,
DRAM Timing Control
Advanced Chipset Features,
Genie BIOS Setting,
Advanced
Odpowiada za ustawienie taktowania pamięci SDR, DDR, DDR2 Najlepiej, jeśli pamięć pracuje z takim samym zegarem jak szyna FBS (praca synchroniczna). Takie ustawienia zapewniają optymalną wydajność oraz stabilność. Zwiększenie taktowania prowadzi do poprawienia wydajności peceta, jednak w niektórych konfiguracjach może powodować niestabilną pracę.
CAS Latency
CAS Latency Control,
SDRAM tCL,
SDRAM CAS Latency Time,
SDRAM CAS#Latency
Advanced Chipset Features,
Genie BIOS Setting,
Advanced
Odpowiada za liczbę cykli pomiędzy wydaniem polecenia aktywacji kolumny CAS a transferem danych Jest to główne ustawienie timingów pamięci. Im niższą wartość ustawimy (3T, 2,5T, 2T, 1,5T), tym wydajniej będzie pracować pamięć. Standard dla DDR to 2,5T do 3T, dla DDR2 to 3T do 4T.
RAS to CAS
RAS# to CAS# delay,
RAS to CAS delay,
RAS to CAS
Advanced Chipset Features, Genie BIOS Setting,
Advanced
Wskazuje ile cykli powinno upłynąć po wydaniu polecenia aktywacji kolumny CAS do wydania polecenia aktywacji wiersza RAS Im mniejsze opóźnienie RAS to CAS (2T, 3T, 4T, 5T) tym wyższa przepustowość pamięci i szybsza praca komputera .Jeśli zmniejszenie tej wartości powoduje niestabilną pracę komputera, trzeba podnieść napięcie lub podnieść xT. RAS to CAS powinno być ustawione tak jak RAS Precharge, choć nie jest to regułą
RAS Precharge
RAS# active time, Row Precharge Time,
DRAM RAS# Precharge
Advanced Chipset Features,
Genie BIOS Setting,
Advanced
Określa czas oczekiwania pamięci RAM na odświeżenie informacji Zmniejszenie wartości (2T, 3T, 4T, 5T) poprawia wydajność komputera, ale może prowadzić do niestabilnej pracy
Active to Precharge
RAS Pulse Width,
Active to Precharge (Tras),
Advanced Chipset Features,
Genie BIOS Setting,
Advanced
Określa opóźnienie między aktywacją a resetem komórek pamięci RAM Im mniejsza wartość timingów Tras (6T, 7T, 8T, 9T) tym większa wydajność komputera. Jeśli komputer pracuje niestabilnie, trzeba podnieść napięcie lub wrócić do wcześniejszego ustawienia
Napięcie
DDR Voltage,
DRAM Voltage,
VRAM, Voltage,
DIMM Voltage Regulator,
DIMM Voltage
Advanced Chipset Features,
Genie BIOS Setting,
Advanced,
Frequency/Voltage Control
Jeśli jest dostępna to dzięki niej, po podkręceniu RAM-u uzyskamy stabilną pracę komputera Podnoszenie napięcia można wykorzystać przy jednoczesnym podnoszeniu timingów lub taktowania pamięci. Nie powinno się, przekraczać domyślnej wartości niż o 0,3V

KARTA GRAFICZNA
Nazwa funkcji Gdzie występuje Działanie Sposób konfiguracji
Prędkość AGP
AGP Mode Advanced Chipset Features,
Advanced,
AGP Timing Control
Określa tryb pracy karty graficznej (AGP x4, AGP x8) Jaka karta – takie ustawienie
Szczelina AGP
AGP Aperture Size Advanced Chipset Features,
Advanced,
AGP Timing Control
Jeżeli tekstury 3D nie mieszczą się w pamięci karty graficznej, można je przechowywać w pamieci systemowej RAM, rezerwując określony obszar dla potrzeb tej karty Aperture Size powinna być minimum równa pamięci karty graficznej, dla kart z 64MB pamięci poleca się ustawić szczelinę nawet do 256MB, wartość poniżej 32 MB może powodować zawieszenia systemu a powyżej 512 MB nie przyniesie już wzrostu wydajności. Optymalne wartości zależą od wielkości pamięci RAM systemu
Przyspieszenie odczytu AGP
AGP Master 1 WS Read Advanced Chipset Features,
Advanced,
AGP Timing Control
Ta opcja skraca do jednego cyklu czas odczytu z portu AGP Poprawia wydajność karty graficznej, ale może powodować obniżenie stabilności komputera
Przyspieszenie zapisu AGP
AGP Master 1 WS Write Advanced Chipset Features,
Advanced,
AGP Timing Control
Ta opcja skraca do jednego cyklu czas zapisu do portu AGP Poprawia wydajność karty graficznej, ale może powodować obniżenie stabilności komputera
Taktowanie portu AGP
AGP Frequency Advanced Chipset Features,
Advanced
Pewne chipsety pozwalają na ręczną konfigurację taktowania portu AGP Domyślna wartość to 66 MHz, niewielkie podniesienie tej wartości może zwiększyć wydajność karty. Może też doprowadzić do jej uszkodzenia
Siła sygnału AGP
AGP Driving Control,
AGP Driving Value
Advanced Chipset Features,
Advanced
Służy do usprawnienia pracy złącza AGP. Jesli ustawimy AGP Driving Control na manual, automatycznie uaktywni się AGP Driving Value Wartości podane są w formie szesnastkowej (od 00 do FF). Domyślna wartość to DA. Funkcja może być przydatna gdy przetaktowaliśmy port AGP (szyna FSB jest przetaktowana). Wtedy niewielkie podniesienie wartości np. na EA może poprawić stabilność komputera
Taktowanie portu PCI-E
PCI eXpress Frequency,
PCIE Clock
Advanced Chipset Features,
Advanced,
Genie BIOS Setting
Wszystkie chipsety obsługujące PCI-Expres pozwalają na manualną konfigurację taktowania Można zmienić domyślną wartość 100 MHz na wyższą. Jednak może to doprowadzić do uszkodzenia karty graficznej
Układ SLI
SLI Broadcast Aperture,
SLI Mode Sellect
Advanced Chipset Features,
Advanced,
Genie BIOS Setting
Funkcja uaktywniania trybu SLI, została zaimplementowana w chipsecie nForce 4 SLI i w kartach graficznych od serii GeForce 6000 Po uaktywnieniu tej funkcji dwie karty graficzne GeForce będą pracowały wydajniej. Trzeba pamiętać by zmienić ustawienie mostka na płycie głównej, między dwoma złączami PCI-Expres x16

Dyski Twarde (HDD)
Nazwa funkcji Gdzie występuje Działanie Sposób konfiguracji
Dyski ATA
Primary IDE Master,
Primary IDE Slave,
Secondary IDE Master,
Secondary IDE Slave
Standard CMOS Features,
Standard CMOS Setup
Odpowiada za podstawową konfigurację HDD pracujących na interfejsie Parallel ATA (IDE) Określamy tryb pracy urządzeń IDE, dysk z którego ma startować zainstalowany system ustawiamy na IDE Primary Master. Kanały których nie będziemy używali wyłączamy
Dyski SATA
Internal Phy SATA 1,
Internal Phy SATA 2,
Internal Phy SATA 3,
Internal Phy SATA 4
Standard CMOS Features,
Standard CMOS Setup
Ustawiamy poszczególne HDD Serial-ATA (SATA) Tu już nie występuje podział na Master i Slave Możemy wyłączyć nieużywane kanały SATA. Funkcja występuje na płytach które mają kontroler zintegrowany z mostkiem południowym. Dodatkowe kontrolery SATA w postaci oddzielnego układu najczęściej mają swój odrębny BIOS
Boot Sequence (Kolejność botowania)
First Boot Device,
Second Boot Device,
Third Boot Device,
1st Boot Device,
2nd Boot Device,
3rd Boot Device
Advanced BIOS Features,
Boot
Ustawiamy kolejność sprawdzania napędów w poszukiwaniu uruchamialnego systemu operacyjnego Jeśli chcemy by komputer szybko załadował system, funkcję pierwszego sprawdzanego napędu przydzielamy dyskowi twardemu, na którym zainstalowany jest system, będzie to dysk nadrzędny (Master) na pierwszym kanale kontrolera HDD-0, HDD-1 to napęd podrzędny (Slave) na pierwszym kanale. HDD-2, HDD-3 to napędy kolejno, master i slave na drugim kanale kontrolera
Other Boot Device (Botowanie z innego urządzenia)
Boot Other Device,
Try Other Boot Device
Advanced BIOS Features,
Boot
Enabled, Disabled, Yes, No, On, Off W pewnych BIOS-ach ustawienie Disabled blokuje uruchomienie ze wszystkich nośników poza pierwszym napędem z listy (First Boot Device), natomiast Enabled pozwala na wczytanie systemu z dowolnego napędu, który został wymieniony w Boot Sequence. Inne wersje BIOS-u sprawdzają przy ustawieniu Enabled wszystkie napędy jakie zostały podłączone do komputera, nie tylko te wymienione w Boot Sequence, jeśli w tym przypadku ustawi się na Disabled, będą sprawdzane na obecność systemu tylko nośniki wymienione w Boot Sequence
Block Mode (Odczyt blokowy)
IDE HDD Block Mode Advanced BIOS Features,
Boot,
Integrated Peripherals
Pozwala na szybszy dostęp do danych Dostępne w starszych BIOS-ach, w nowych jest domyślnie włączona i nie można jej wyłączyć
Prefetch Mode (Wstępny odczyt)
IDE Prefetch Mode Advanced BIOS Features,
Boot,
Integrated Peripherals
Umożliwia wstępny odczyt danych z dysku Opcja powinna być Enabled, wzrost szybkości odczytu danych jest zauważalny
S.M.A.R.T. (Self Monitorning Analysis And Reporting)
HDD S.M.A.R.T. Capability,
S.M.A.R.T. for Hard Disks
Advanced BIOS Features,
Advanced
S.M.A.R.T. to technologia monitoringu pracy dysku twardego. Umożliwia pełny nadzór nad dyskiem i informuje o błędach pracy napędu S.M.A.R.T. jest w tej chwili obecny we wszystkich nowych dyskach. Informuje o przewidywalnej najbliższej awarii dysku. Można odczytać dane pod Windows za pomocą specjalnych programów (np. HDD Health, SpeedFan, Everest)
Dodatkowy kontroler RAID
OnBoard RAID Advanced BIOS Features,
Advanced,
Integrated Peripherals
Pewne płyty główne posiadają dodatkowy zintegrowany kontroler RAID umożliwiający łączenie dysków twardych w macierze Tu do wyboru jest Enabled i Disabled
Konfiguracja RAID
OnBoard RAID Boot ROM Advanced BIOS Features,
Advanced,
Integrated Peripherals
Jeżeli kontroler RAID bedzie Enabled to za pomocą tej funkcji możemy dostać się do jego ustawień Kiedy funkcja jest włączona, po ekranie POST pojawi się ekran konfiguracji kontrolera RAID, po wciśnięciu klawisza (wyświetlonego na ekranie) przejdziemy do BIOS-u tego urządzenia i będziemy mogli konfigurować RAID
Natywny RAID
IDE/SATA RAID Function Advanced BIOS Features,
Advanced,
Integrated Peripherals
Spotykane na płytach głównych wyposażonych w zintegrowaną obsługę Serial ATA i RAID Tą opcją definiujemy czy kontroler ma pracować w trybie RAID, czy jako zwykły kontroler HDD
Kontrolery Serial ATA
Serial-ATA 1,
Serial-ATA 2
Advanced BIOS Features,
Advanced,
Integrated Peripherals
Możemy oddzielnie ustawić parametry pracy poszczególnych urządzeń Serial ATA Możemy dokładnie skonfigurować macierze RAID dla poszczególnych kanałów Serial ATA. Gdy jest aktywna ustalamy czy kontroler pracuje w trybie standard czy jako RAID

PROCESOR
Nazwa funkcji Gdzie występuje Działanie Sposób konfiguracji
FSB
CPU FSB Clock,
CPU Over Clock in MHz,
FSB BUS Frequency
Advanced Chipset Features,
Frequency/Voltage Control,
MB Inteligent Tweaker,
Genie BIOS Setting,
Advanced
Odpowiada za zwiększenie taktowania magistrali systemowej FBS w MHz Zwiększając FSB możemy podkręcić prędkość zegar CPU, dla procesorów AMD podajemy 1/2 wartości (np. dla 333MHz wpisujemy 166MHz) dla Intela 1/4 wartości (np. dla 400MHz wpisujemy 100MHz)
Mnożnik
CPU Ratio/Vcore(V),
CPU Clock Ratio,
CPU/FSB Frequency Ratio,
Adjust CPU Ratio
Advanced Chipset Features,
Frequency/Voltage Control,
MB Inteligent Tweaker,
Genie BIOS Setting,
Advanced
Mnożnik ustala prędkość procesora (CPU), wartość mnożnika (14) pomnożona przez szybkość FSB (100 MHz) daje faktyczną prędkość taktowania CPU (1,4 GHz) Zmiana mnożnika pozwala podkręcić CPU. Układy np. Pentium 4 mają zablokowany mnożnik a np. Athlony 64 pozwalają tylko na jego zmniejszenie
Napięcie zasilające
CPU Ratio/Vcore(V),
CPU Vcore,
CPU VID,
CPU Voltage Control
Advanced Chipset Features,
Frequency/Voltage Control,
MB Inteligent Tweaker,
Genie BIOS Setting,
Advanced
Umożliwia zwiększenie napięcia zasilającego CPU Ważne przy podkręcaniu. Zwiększając taktowanie CPU powinniśmy podnieść napięcie, poprawia to stabilność komputera. Nie podnosimy wiecej niż 0,3V od nominalnej wartości
Spread Spectrum
Clock Spread Spectrum,
Spread Spectrum,
CPU Spread Spectrum,
FSB Spread Spectrum
Advanced Chipset Features,
Frequency/Voltage Control,
MB Inteligent Tweaker,
Genie BIOS Setting
Umożliwia włączenie lub wyłączenie spektrum zakłóceń generowanych przez komponenty komputera. Niektóre BIOS-y pozwalają na regulację tej funkcji w % Po Enabled, zmniejszy się ilość zakłóceń, może to poprawić pracę tunera TV, ale nie ma nic bez skutków ubocznych, spada wydajność komputera. Jak kręcimy CPU i SFB to opcja ta ma być Disabled, po podkręceniu też ma pozostać Disabled
Cache L1 i L2
CPU Level 1 Cache,
CPU Level 2 Cache
Advanced Chipset Features,
Frequency/Voltage Control,
MB Inteligent Tweaker,
Genie BIOS Setting,
Advanced
Pamięć podręczna CPU, niektóre procesory mają już dodatkową pamięć podręczną L3 Jest możliwość wyłączenia tych pamięci (L1, L2) gdy nas zbierze by komputer pracował jak żółw. Więc zostawiamy na Enabled i zapominamy o możliwości wyłączenia
SSE i SSE2
SSE/SSE2 Instructions Advanced Chipset Features,
MB Inteligent Tweaker,
Genie BIOS Setting,
Advanced
Są to dodatkowe instrukcje wspomagające wyświetlanie grafiki 3D, poprawiają wydajność CPU oraz wspomagają funkcje multimedialne SSE, SSE2 powinny być zawsze włączone, dotyczy to Intela i AMD. SSE3 występuje od Pentium 4 i AMD Athlon 64
Mnożnik HyperTransport
LDT/FSB Frequency Ratio,
HT Frequency
Advanced Chipset Features,
Frequency/Voltage Control,
MB Inteligent Tweaker,
Genie BIOS Setting
Dostępna w płytach ala CPU Athlon 64 i Sempron. Przy jej pomocy możemy zmniejszać lub zwiększać taktowanie szyny HT w zależności od zegara FSB Szyna HT powinna być taktowana zegarem 800 MHz dla procesorów Sempron oraz 1000 MHz dla Athlon 64, mnożnik ustawny w zakresie od x2 do x5. Podnoszenie zegara nie wpływa znacząco na wydajność komputera
Napięcie szyny HT
HT-Link Voltage Control,
LDT
Advanced Chipset Features,
Frequency/Voltage Control,
MB Inteligent Tweaker,
Genie BIOS Setting
Jest tylko na płytach dla CPU AMD Athlon 64 Zwiększenie taktowania CPU powoduje zwiększenie taktowania HT. By zapewnić stabilność komputera, powinno się (można) podnieść napięcie HT. Inny sposób to zmniejszenie mnożnika.
Hyper Threading
Hyper-Threading Technology Advanced Chipset Features,
Frequency/Voltage Control,
MB Inteligent Tweaker,
Genie BIOS Setting,
Advanced
Występuje tylko w płytach z CPU . Zwiększa możliwości procesora Po włączeniu opcji procesor rozpoznawany jest przez system jako dwie oddzielne jednostki logiczne, dzięki temu układ może przetwarzać jednocześnie dwa niezależne wątki danych. Komputer działa wydajniej i płynniej. Warto więc włączyć tą opcję jeszcze przed instalacją systemu operacyjnego, dzięki temu system dobierze odpowiednie sterowniki. W zainstalowanym systemie (Windows) można dodać Hyper-Threading, jeśli wpis w gałęzi Komputer, Menedżera urządzeń wskazuje na jedno lub wieloprocesorowy komputer

ZINTEGROWANE URZĄDZENIA PŁYTY GŁÓWNEJ
Nazwa funkcji Gdzie występuje Działanie Sposób konfiguracji
Karta sieciowa
OnBoard LAN,
LAN Chip
Integrated Peripherials ON/OFF, Enabled/Disabled Można włączyć lub wyłączyć zintegrowane karty sieciowe Ethernet
Karta dźwiękowa
AC97 Audio Integrated Peripherials Auto/Disabled, Enabled/Disabled Jeśli mamy osobną kartę dźwiękową to ustawiamy na Disabled, jeśli nie mamy takiej karty, to na Auto lub Enabled
Kontroler USB (Universal Serial Bus)
USB Controllers,
OnChips USB Controller
Integrated Peripherials Ustawiamy tryb działania kontrolera USB Enabled/Disabled,
2 USB Ports,
4 USB Ports,
6 USB Ports,
USB Controller v1.1+v2.0
Mysz i klawiatura USB
USB Keyboard & Legacy Support,
USB Legacy Mouse Support
Integrated Peripherials Klawiatura i mysz USB nie są domyślnie obsługiwane przez BIOS, klawiaturę i mysz podłączone przez gniazdo PS/2, BIOS wykrywa automatycznie Włączenie opcji pozwala na obsługę klawiatury i myszy przed załadowaniem systemu i odpowiednich sterowników, znaczy to, ze dostęp do tych urządzeń będziemy mieli z poziomu DOS i BIOS
Kontroler FireWire (IEEE-1394)
OnBoard 1394 Device Integrated Peripherials Umożliwia włączenie lub wyłączenie kontrolera FireWire (IEEE-1394) Jeśli nie podłączamy urządzeń IEEE-1394 do komputera ustawiamy na Disabled
Port(y) szeregowe
SerialPort 1,
Serial Port 2,
OnBoard Serial Port 1,
OnBoard SerialPort 2
Integrated Peripherials Pozwala włączyć, wyłączyć lub ustawić na Auto Jeśli nie mamy nic podłączonego do tych portów ustawiamy na Disabled w ten sposób zwalniamy przerwania IRQ 4 dla COM 1 i IRQ 3 dla COM 2, jeśli mamy to najlepiej ustawić Auto, BIOS sam przydzieli prawidłowe adresy przerwań, ręcznie to 3FG dla COM 1, 2FG dla COM 2
Port(y) równoległe
ParallelPort,
OnBoard ParallerPort
Integrated Peripherials Tą opcją możemy określić tryb działania portu. Potrzebny jest do podłączenia starszych typów drukarek Ustalamy przerwania ręcznie (378/IRQ7), ustawiamy na Auto lub wyłączamy (Disabled)
Tryb pracy portu równoległego
Port Mode,
Parallel Port Mode
Integrated Peripherials Uaktywnia się jeśli w Parallel Port, OnBoard Paraller Port wybraliśmy (378/IRQ7) Jak występują jakieś problemy z urządzeniem podłączonym do tego portu można zmienić domyślne ustawienie (SPP wydajność 120 KB/s) na SPP1.7, SPP1.9 lub na ECP, EPP (wydajność 3 MB/s) oraz EPPM

MONITOROWANIE PODZESPOŁÓW
Nazwa funkcji Gdzie występuje Działanie Sposób konfiguracji
Chassis Intrusion
Chassis Intrusion PC Health Status Dzięki tej funkcji dowiemy się czy ktoś niepowołany otwierał obudowę komputera (Enabled, Reset, Disabled Warto dać na Enabled
Wentylator
CPU FAN Detection,
CPUFAN Speed,
Current CPU FAN Speed,
CHAFAN Speed,
Current System FAN Speed,
PWRFAN Speed,
Current Power FAN Speed
PC Health Status Nadzorowanie pracy wiatraka CPU, wiatrak musi być podłączony trójżyłowym kabelkiem do odpowiedniego gniazda ( CFAN1, SYSFAN, PWRFAN, CHAFAN, … Enabled, zabezpiecza CPU gdy wiatrak się zatrzyma, gdy nie uruchomi się w trakcie odpalania komputera
Temperatura CPU
CPU Temperature,
Current CPU Temperature
PC Health Status Monitorowanie temperatury procesora Brak ustawień, temperatura powinna zawierać się między 30 a 50 stopni, nie powinna przekraczać 70 stopni
Ostrzeżenie o wzroście temperatury CPU
CPU Warning Temperature PC Health Status Ostrzega gdy temperatura procesora przekroczy wyznaczoną przez nas wartość (65 stopni) Gdy ustawimy odpowiednią wartość temperatury, BIOS ostrzeże nas o jej przekroczeniu sygnałem dźwiękowym
Temperatura bezpieczeństwa
CPU Shutdown Temperature,
CPU Critical Temperature
PC Health Status,
Power Management Features
Wyłącza komputer po przekroczeniu ustawionej wartości temperatury Ustawiamy na 70 stopni
Temperatura wewnątrz obudowy
System Temperature,
Current System Temperature
PC Health Status Informuje o temperaturze wewnątrz obudowy Brak ustawień
Napięcia
CPU Voltage,
AGP Voltage,
Chipset Voltage,
DIMM Voltage,
Battery Voltage
PC Health Status Umożliwia odczytanie poszczególnych wartości napięcia. W zależności od BIOS’u zestaw odczytywanych napięć może być różny Brak ustawień

POZOSTAŁE FUNKCJE (będzie sukcesywnie uzupełniane)
Nazwa funkcji Gdzie występuje Działanie Sposób konfiguracji
Bios Password
Set Supervisor Password,
Set User Password
Główny ekran BIOS’u Ochrona BIOS’u hasłem. Pierwsza opcja daje dostęp do wszystkich ustawień, druga daje ograniczone możliwości konfiguracji Po wybraniu każdej z funkcji wciskamy klawisz Enter i wprowadzamy hasło. Teraz po wejściu do BIOS’u po podaniu odpowiedniego hasła będziemy mieli dostęp do pełnej lub częściowej konfiguracji ustawień
Uruchamianie komputera na hasło
KB Power ON Password Integrated Peripherals Opcja umożliwia uruchamianie komputera tylko po podaniu hasła Wprowadzamy hasło i zatwierdzamy klawiszem Enter. Teraz komputer uruchomi się nie po naciśnięciu przycisku Power ale dopiero po wprowadzeniu hasła
Uruchamianie komputera z klawiatury
Power ON Function,
Power Button Function
Power Management Setup Opcja umożliwia uruchomienie komputera dowolnym klawiszem lub kombinacją klawiszy Uaktywniając funkcję możemy zdefiniować klawisz lub kombinację klawiszy za pomocą których uruchomimy komputer. Przydatne gdy mamy mocno utrudniony dostęp do obudowy
Wyświetlanie logo
Show Logo On Screen,
Full Screen Logo Show
Advanced BIOS Features,
Advanced Chipset Features,
Advanced
Część płyt głównych nie wyświetla ekranu POST tylko Logo producenta Gdy chcemy widzieć ekran POST trzeba ustawić opcję na Disabled
Zarządzanie przerwaniami
APIC Mode,
APIC Function,
Interrup Mode
Integrated Peripherals,
Advanced BIOS Features
Rozbudowany system zarządzania przerwaniami. Nie przełączać gdy system operacyjny jest już zainstalowany. APIC nie jest kompatybilny z systemami DOS i Windows serii 9x. Dla tych systemów opcja ma być Disabled. Systemy Linux, Windows: NT, 2000, XP, 2003 obsługują APIC, więc dajemy na Enabled
Zabezpieczenie antywirusowe
Anti-Virus Protection,
Virus Warning,
Boot Sector Virus Protection
Standard CMOS Features,
Advanced BIOS Features,
Advanced
Tu to chyba nic nie trzeba wyjaśniać Podczas instalacji systemu operacyjnego ma być na Disabled jeśli nie jest może to prowadzić do złego zainstalowania systemu lub przerwaniem procesu instalacyjnego. Gdy opcja jest włączona, czasem źle to wpływa na działanie programów.

 

 

Dodaj komentarz